Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava taho
Ilma-Shop
Iimäentie 74, 25190 PERTTELI
Y-tunnus: 0987734-3
Sähköposti: info(a)ilmashop.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja tilaustietojen arkistointiin. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseksi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tilaushistoria

Tietojen luovutus ja salassapito
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaalla on oikeus saada nähdä henkilökohtaiset rekisteritietonsa kirjallista pyyntöä vastaan. Pyyntö tulee osoittaa ym. rekisteriasioista vastaavalle taholle